Vad är en Prepper?

Att vara en prepper är kort sammanfattat, att vara en individ som är väl förberedd på om något oväntat händer som orsakar en kris i samhället och som påverkar det vardagliga livet. Det kan vara en naturkatastrof, ett krig eller annat avbrott i samhället som påverkar individens möjlighet att leva ett normalt liv. Det kan …

Vad är en Prepper? Read More »